Analizator napięcia przebicia oleju BA 100

Analizator umożliwia testowanie oleju transformatorowego. Aparat wykonuje bezpośredni pomiar napięcia wyjściowego 100 kV rms.