Działalność

W Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska prowadzone są 3 rodzaje działalności:

  • działalność usługowa, polegająca na pobieraniu próbek, ich badaniu, opracowywaniu wyników, umiejętność organizacji, zbudowania i technicznej obsługi i profesjonalnych zabezpieczeń baz danych – na rzecz podmiotów prywatnych;
  • systemowe monitorowanie wyników i diagnostyka urządzeń na rzecz podmiotów prywatnych – z uwagi na złożoność problemów, znajomość  procedur i wymagane doświadczenie ta część usługi jest wykonywana przez pracowników Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych AM w Szczecinie, posiadających wymagane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju usług i certyfikowane przeszkolenia w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
  • działalność naukowo – badawcza na potrzeby własne i innych uczelni szczecińskich. Zgodnie z porozumieniem szczecińskich uczelni, dotyczących przeciwdziałania dublowaniu zakupów wysokospecjalistycznych urządzeń i aparatury badawczej i dotychczasową praktyką, laboratorium i jego wyposażenie będzie udostępniane do celów badawczych pracownikom naukowym szczecińskich uczelni wyższych.

 

FILM PROMUJĄCY LABORATORIUM